IMG_0019Prowadzone są prace związane z przebudową  ulic na Starym Mieście. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest konsorcjum Firm:Firma Budowlano-Drogowa”PRASBET” Sp. j. mgr inż. Wojciech Hilgier mgr inż. Mariusz Zimer ul. Malczewskiego 2 w Grudziądzu i  Przedsiębiorstwo Drogowe ”Bazalt” Zbigniew Hrynkiewicz w Sztumie.


Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie  3 999 989,60 zł brutto. Termin zakończenia prac określony został do  10.11.2010r.  Wykonawca rozpoczął roboty rozbiórkowe od 12.05.2010r. Przypominamy jednocześnie, iż ww. inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku” objętego Programem Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004 – 2006 z perspektywą lat 2007 – 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

img_0011
img_0011 img_0011
img_0012
img_0012 img_0012
img_0013
img_0013 img_0013
img_0014
img_0014 img_0014
img_0015
img_0015 img_0015
img_0016
img_0016 img_0016
img_0017
img_0017 img_0017
img_0018
img_0018 img_0018
img_0019
img_0019 img_0019
img_0020
img_0020 img_0020