IMG_0009Trwają prace remontowe przy murach obronnych w Pasłęku.
Przypominamy, iż koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie  1 634 384,25 zł brutto, termin zakończenia prac określono do 30.10.2010r.


Prace remontowe dotyczą  odtworzenia w układzie historycznym i odrestaurowanie muru obronnego przy ul. Osińskiego, w okolicy Bramy Młyńskiej na odcinku ok. 100 m oraz przebudowę  nawierzchni z bruku 421 m² z zachowaniem istniejącego rynsztoka i  schodów.
Zadanie realizowane będzie przy udziale środków finansowych  z Program Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.