1024_midiTrwają prace związane z budową kompleksu boisk przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Przypominamy, iż koszt robót budowlanych wyniesie 934.694,52 zł brutto. W ramach tego zadania wybudowany zostanie kompleks sportowy

składający się z boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 1860 m², boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę o powierzchni 613,11 m² o nawierzchni z poliuretanu oraz budynek zaplecza o powierzchni zabudowy 84,86 m² i kubaturze 280,04 m³. Zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Woj. Warmińsko - Mazurskiego - po 333.000 zł, a pozostałe koszty pokryje gmina Pasłęk.

Ponadto przy Zespole Szkół Powszechnych powstanie ze środków finansowych gminy Pasłęk bieżnia o długości 200 m. Koszt wykonania bieżni wynosi około 420 tys zł.

img_0115
img_0115 img_0115
img_0116
img_0116 img_0116
img_0118
img_0118 img_0118
img_0120
img_0120 img_0120
img_0122
img_0122 img_0122